Hvor ofte bør man refinansiere?

Forbrukere som er litt ekstra påslått når det gjelder utgifter, er stadig på jakt etter bedre betingelser. Dette gjelder ikke bare refinansiering av lån, men også billigere mobilabonnement, billigere strømleverandør, og andre områder der de månedlige utgiftene ofte er betydelige. Dersom det ikke er tilknyttet utgifter med endringer som dette, vil det strengt tatt lønne seg å refinansiere lån (eller skifte strømleverandør) hver eneste gang man kommer over et mer gunstig tilbud. Spørsmålet blir ofte om innsparingen samsvarer med den tid og energi man må legge inn i hele prosessen.

Enkelt å refinansiere

Å flytte lån er ganske enkelt i dag. Banker som tilbyr refinansiering, sender ikke pengene til din konto og overlater arbeidet til deg. I stedet er det normalt slik at du gir banken fullmakt til å innfri den aktuelle gjelden som skal refinansieres. Dermed trenger du stort sett kun sende inn søknaden, akseptere tilbudet, og så lene deg tilbake i påvente av lavere månedlige utgifter. Vil du innhente mange tilbud, uten å bruke tid på det, kan du også vurdere å bruke en lånemegler. Det tilsier at den eneste faktoren som betyr noe, er om besparelsen er verdt den lille innsatsen. Det igjen bestemmes i all hovedsak av hvilke renter du tilbys på refinansieringslånet.

Rentebetingelsene på slike lån følger de samme spillereglene som for standard forbrukslån. Først og fremst kredittvurderes du av banken når de skal bestemme om du får låne eller ei. Rentetilbudet du får er også basert på denne vurderingen. Mener banken at du er å anse som en sikker betaler (høy kredittscore), gir de deg bedre tilbud på rentene enn om det motsatte er tilfelle.

Bedre rentebetingelser ettersom tiden går

Mange som lånte penger for en viss tid tilbake, kan meget gjerne ha bedre kredittscore i dag. Faktorene som bestemmer denne scoren er blant annet inntekt, gjeld og alder. Alderen har definitivt økt, og ofte gjelder dette også inntektene. Har man i tillegg betalt ned på gjeld, samt hatt en god betalingshistorikk i denne perioden, vil normalt kredittscoren ha forbedret seg. Det vil si at man sannsynligvis får bedre rentebetingelser på akkurat samme type lån (samme sum og samme bank), dersom man hadde søkt nå. Er man i en slik situasjon, vil det normalt lønne seg å refinansiere.

Styringsrenten fra Norges Bank spiller som regel liten rolle, da de fleste bankers rentebetingelser er flytende. Det vil si at rentene fra banken går opp eller ned, i takt med justeringene fra Norges Bank.

Refinansiering av kun ett lån

Selv små renteendringer gir store utslag på sikt i lånekundens favør, så lenge lånesummen er stor nok, eller nedbetalingstiden lang. 1% høres lite ut i utgangspunktet, men om lånesummen er for eksempel 300 000, betyr den ene prosenten hele 3 000 kroner hvert eneste år, om vi ser bort fra at avdragene reduserer den rentebærende gjelden (besparelsen blir mindre og mindre ettersom du nedbetaler gjelden ved avdrag).

Ofte oppnår man enda bedre renteforbedringer enn bare 1% når man refinansierer. Bankene du søker hos vet at det ikke er noe poeng å tilby dårligere eller like renter. Er du en attraktiv kunde, vil du derfor kunne forvente tilbud som gjør hele prosessen verdt innsatsen. Her som eller når det gjelder lån, er det om å gjøre å innhente flere tilbud. Bruker du en lånemegler i tillegg, vil bankene få en ytterligere grunn til å gjøre sitt tilbud attraktivt. Når søknaden kommer for eksempel via Lendo, eller yA Bank at den samme søknaden også er gått til konkurrerende banker. Det kan virke til din fordel.

Hva med etableringsgebyret?

Nesten alle banker som tilbyr lån til refinansiering har et etableringsgebyr på rundt 900 kroner. Denne kostnaden, sammen med terminomkostningene, utgjør lite når lånesummen er stor og nedbetalingstiden er lang. Da er det stort de nominelle rentene som betyr noe for om det lønner seg å refinansiere eller ikke. For små lånesummer derimot, blir etableringsgebyret en faktor, og spesielt dersom nedbetalingstiden er kort.

Vi kan illustrere dette med et eksempel. For enkelthets skyld ser vi bort fra terminomkostningenes innvirkning på den effektive renten, som uansett får den samme proporsjonaliteten dersom antallet måneder er likt. La oss si at du har 100 000 i lån, med renter på 10%, som betales tilbake på 1 år. Renteutgiftene vil da bli 10 000 kroner dette ene året. Med 900 kroner i etableringsgebyr, betyr det at de effektive rentene blir 10,9%.

Sammenlign så dette med et lån på 10 000 kroner, der rentene er akkurat de samme (10%) og nedbetalingstiden fortsatt 1 år. Rentene blir da 1 000 kroner, mens effektive renter blir hele 19% (1 000 kroner i nominelle renter pluss 900 kroner i etableringsgebyr).

Refinansiering ikke lønnsomt for små summer

Vi så i eksempelet at etableringsgebyret har stor innvirkning når lånesummen er liten. Med andre ord vil det neppe lønne seg å refinansiere et enkeltstående lån på for eksempel 10 000 kroner, så lenge man må betale et etableringsgebyr på 900 kroner. I så tilfelle må de nye rentene på lånet som går til refinansiering, være svært mye lavere enn rentene på det opprinnelige lånet. Unntaket er dersom du får det nye lånet fra en bank som ikke krever etableringsgebyr (Santander Consumer Bank har ingen etableringsgebyr for lån under 75 000 kroner). Får man et slikt lån, vil det lønne seg å refinansiere også de minste lånene, så lenge rentene på det nye lånet blir bedre. Blir rentene helt like, kaster man bare bort tiden. Blir de dårligere, bør man se seg om etter et tilbud fra en annen bank.

Har du allerede stilt sikkerhet for lånet?

Om du fikk et lån til refinansiering med sikkerhet i egen bolig, har du også fått bedre rentebetingelser enn du ville fått uten sikkerhet. Likevel vil det alltid være en eller annen bank som tilbyr billigere lån. Skal du flytte lånet på nytt, må du ta med i regnestykket at pantsatt eiendom skal tinglyses, og at det da tilkommer et gebyr for dette. Per i dag er gebyret for tinglysning av fast eiendom på 525 kroner (430 kroner for andeler i borettslag) ved første gangs tinglysning. For refinansiering er gebyret redusert til 200 kroner, så lenge lånerammen og personene som pantsetter er den samme. Dokumentavgift er ikke aktuelt når det kommer til refinansiering, da dette kun gjelder for kjøp av eiendom.

Kilder:

https://no.wikipedia.org/wiki/Refinansiering

https://www.penger.no/boliglan/refinansieringskalkulator.html

Https://www.refinansiere.net